telefonist

Kundeoppfølging

Vi kan ta utgangspunkt i oppdragsgivers kundedatabase, og drive kundepleie på de områder som er ønskelig.

Vi kan for eksempel hjelpe med:

  • Opprydning i kundearkiv/database
  • Måle tilfredshet hos kunder
  • Lojalitetssamtaler med kunder
  • Yte mersalg til eksisterende kunder
  • Andre før- og ettersalgsaktiviteter

Kontakt oss her-knapp Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med kundeoppfølgingen.